Hoe zat het nu met die gestopte opwarming van de aarde ?

Het is nu officieel: 2014 was het warmste jaar sinds we begonnen met het meten van de temperatuur. Na afgelopen zomer is dat niet zo verbazend. Het was zeer zonnig, warm, en de hoosbuien die af en toe overkomen zijn eigenlijk wel fijne verkoelende afwisselingen.  Het was al één van de warmste zomers ooit in Nederland , en wereldwijd zelfs de allerwarmste. .  Nu blijkt dit dus voor het hele jaar te gelden Maar … hoe kan dat eigenlijk ? Was ons een tijd geleden niet verteld dat de opwarming van de Aarde gestopt is ?

Inderdaad verscheen er in oktober 2012 aan artikel in de Daily Mail, met de titel “Global warming stopped 16 years ago, reveals Met Office report quietly released… and here is the chart to prove it” .  Dit artikel stelde, dat nieuwe meetgegevens van het Britse Met Office (de Britse variant van het KNMI) zouden aantonen dat er al 15 jaar geen opwarming van de Aarde heeft plaatsgevonden. Het artikel suggereerde zelfs, dat deze data bewust geheim werd gehouden door dat Met Office. Het artikel was vergezeld door een imponerende grafiek, die de auteur zelf had gemaakt van de bewuste data:

MoS2 Template Master

Deze grafiek lijkt heel overtuigend: de temperatuur in 1997 is precies hetzelfde als in 2012, dus is er geen sprake van opwarming. Toch is er iets fundamenteel fout bij deze grafiek. Om dit illustreren heb ik een zelfde soort grafiek gemaakt van de temperatuur tussen 19 juni 2012 en 19 augustus 2012 in Nederland:

2014-08-03_1907

Dat levert een heel merkwaardig resultaat op. Als we hetzelfde doen als de auteur van het Daily Mail artikel, dan moeten we concluderen dat de herfst in Nederland warmer is dan het voorjaar ! Immers, het laatste punt op de grafiek, 19 oktober, ligt hoger dan het eerste punt op de grafiek 19 juni. Er is hier duidelijk iets mis, want deze conclusie kan niet kloppen.

Je kunt namelijk geen conclusies kan trekken over veranderende getallen door simpelweg twee punten te vergelijken. De temperatuur op een bepaalde dag zegt niet zoveel; het kan toevallig heel slecht of juist heel mooi weer zijn geweest. Dat kun je ook wel zien aan het nogal grillige verloop van de grafiek. Als je de herfst met het voorjaar wilt vergelijken, dan moet je naar gemiddeldes van dagtemperaturen kijken. Zo’n gemiddelde reken je uit over een bepaald aantal dagen. Dit aantal dagen moet zodanig groot zijn, dat dag-tot-dag weersveranderingen verdwijen, maar niet zo groot dat seizoensveranderingen onzichtbaar worden. Laten we beginnen met een periode van een week en eens kijken naar de grafiek die dat oplevert:

2014-08-03_1916

We zien inderdaad dat de lijn die het gemiddelde weergeeft veel minder grillig is; de korte variaties zijn er als het ware uitgefilterd, zodat de lijn veel meer de echte temperatuursontwikkeling weergeeft. En we zien nu, dat de herfst inderdaad kouder is dan het voorjaar, precies zoals het zou moeten zijn.

Laten we hetzelfde doen met de data van het Met Office . Ook met deze data moeten we een periode bepalen om het gemiddelde over te berekenen. We kiezen voor 11 jaar. Waarom ? 11 jaar is de periode waarin zonnevlekken toe- en weer afnemen. Zonnevlekken kunnen de temperatuur beinvloeden, maar door juist de zonnevlekken periode te gebruiken voor het gemiddelde kunnen we die invloed uit de data filteren. We krijgen dan onderstaande grafiek:

2014-08-03_1930Plotseling zien we wel opwarming. Het Daily Mail artikel is gebaseerd op een verkeerde gemaakte grafiek. Eigenlijk is dit een nogal basale fout. De Met Office heeft dan ook meteen op artikel gereageerd , en The Guardian liet ook uitgebreid zien dat het artikel niet klopte . Je zou dan ook verwachten, dat de serieuze media dit niet zouden overnemen, maar in Nederland werd dit toch overgenomen door enkele vooraanstaande kranten en tijdschriften. De foute grafiek is op die manier een beetje zijn eigen leven gaan leiden, waardoor er nog steeds onder veel mensen het idee bestaat dat de opwarming van de Aarde al 15 jaar geleden gestopt is.

De verkeerde grafiek in de Nederlandse media

De Telegraaf , Metro , en Elsevier namen het bericht klakkeloos over ,,. De Telegraaf weerde zelfs actief reacties die de fout aan de kaak probeerden te stellen . Ook voerde de krant vlak na het artikel een online poll uit, met als weinig verrassende uitkomst dat 80 % van invullers van de poll niet meer geloofden in klimaatverandering . Ook BNR en de Volkskrant namen het over, maar trokken het bericht niet veel later terug . Overigens is het artikel ook wel weerlegd op diverse weblogs, waarbij vooral Sargasso zich inspande om de fout aan de kaak te stellen , .

 

We  zijn inmiddels twee jaar verder, en de laatste data laten zien dat de opwarming inderaad niet gestopt is  . Wat we wel zien, is dat het lijkt alsof de opwarming wat vertraagt; het lijkt minder snel te gaan dan in de jaren ’90. Maar als we de meest recente data erbij pakken, met gegevens tot en met juli 2014, dan liikt er juist in de laatste twee jaar weer een versnelling  op te treden. Hieronder een uitgebreide grafiek van die gegevens, waarop ook een aantal gemiddeldes met verschillende periodes zijn aangegeven.

wereldtemp_201407

 

Bronnen

[pdfex]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.