Media-aandacht voor een interviewvraag

In 2011 leidde Nederland nog onder het zogenaamde Immigratiedebat. Ik heb dat uberhaupt nooit een debat gevonden, want het bestond voornamelijk uit bepaalde politici die allemaal onzin beweerden, in de hoop daarmee kiezers te trekken. Het verbazingwekkende was, dat dat lukte. Er werd een beeld verspreid van een Tsunami die over Nederland kwam, en werd aangewakkerd door een stel theedrinkende politici. Job Cohen werd neergezet als de belangrijkste vertegenwoordiger van de zogenaamde “weg-met-ons” mentaliteit.

Echter, Job Cohen was nu juist de politicus die verantwoordelijk was voor een forse inperking van de immigratie. In 2001, nog tijdens het tweede Paarse kabinet, had hij een nieuwe Vreemdelingenweg ingevoerd, en daardoor was de immigratie in de jaren erna fors gedaald. Ik vond het raar dat Cohen dit nooit noemde, als hij weer eens werd zwartgemaakt in de media. Dus toen er op een gegeven moment via nujij.nl interviewvragen konden worden ingediend, besloot ik een gokje te wagen.

 Mijn oorspronkelijk vraag was:

Mijnheer Cohen,Wat mij al een tijdje bezighoudt is het volgende. Zoals U waarschijnlijk wel weet, is er een nogal verwrongen beeld van U onder bepaalde groepen van een “multicultiknuffelaar”, die niets liever wil dan de Nederlandse grenzen wagenwijd openzetten voor moslims. Ik chargeer het een beetje, maar dat is eigenlijk wel waar het op neer komt.

Waarom laat U dit over U heenkomen ? Natuurlijk hoeft U zich niet te verlagen tot schelden en denigreren; maar U heeft de immigratie tijdens Paars juist ingeperkt … U heeft de grenzen eerder gesloten dan opengezet. Waarom noemt U dit nooit ?

Kennelijk was dit wat te lang, maar toch werd mijn vraag geselecteerd als één van de vijf vragen die aan Cohen werden gesteld. Het werd wel enigszins ingekort:

U wordt door rechtse partijen neergezet als een multiknuffelaar, een theedrinker. U was als staatssecretaris echter verantwoordelijk voor het terugdringen van de immigratie. Dat beeld klopt dus niet. Waar laat U dat over U heen komen ?

Het hele interview is hier te vinden:

http://www.nu.nl/politiek/2610862/pvv-vertelt-halve-waarheid-immigratie.html

Mijn vraag was vraag 4, maar hij was kennelijk zo scherp, dat de titel van het artikel uit Cohen’s antwoord kwam.

Cohen’s reactie is wel interressant. Wat hij eigenlijk zei, was dat hij geen zin had om zich steeds tegen halve waarheden te verdedigen. Ik vind dat raar; het was juist door die halve waarheden dat Cohen werd afgeschilderd als een slap politicus die geen problemen aan kon pakken. Waarom heeft hij dit nooit ontmaskerd ? Je zou zeggen, dat dat juist met halve waarheden heel makkelijk moet zijn. Toch is hij er later nooit meer op teruggekomen. Een half jaar later vertrok hij uit de politiek, omdat zijn populariteit tot een dieptepunt was gedaald.

Maar niet alleen Cohen bleef hier stil over. Ookal was zijn antwoord groot nieuws op nu.nl, andere linkse media namen het niet over. Alleen opiniesite joop.nl weidde er een artikel aan. Ik begrijp dit nog steeds niet; links ligt al jaren onder vuur van immigratie- en islamleugens, maar op een of andere manier durft niemand die leugens echt aan te kaarten. Als je je opponenten met leugens laat wegkomen, dan maak je het ze wel heel erg makkelijk.

Zijn antwoord werd wel opgepikt door zowel Elsevier als Powned . Elsevier weet er fijntjes aan toe te voegen, dat de immigratie in 2010 tot recordhoogte was gestegen. Een erg merkwaardige toevoeging, aangezien de vraag en het antwoord gingen over het gevolg van een wet uit 2001. Als je de data bekijkt, dan zie je duidelijk dat die afneemt vanaf 2002 tot 2005 , wat duidelijk het effect van Cohen’s Vreemdelingenweg illustreert. Daarna stijgt de immigratie inderdaad weer, maar dat is het gevolg van nieuw beleid van Gerda Verdonk. Het lijkt erop, dat de desbetreffende Elsevier journalist niet goed had gelezen waar de vraag eigenlijk om draaide …

Bronnen

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.